Jernbaneverkets forslag til planprogram


Publisert: 13.06.2016

Høringsuttalelse fra Buskerud Jordvernallianse. Jernbaneverkets forslag til planprogram
for Sørlandsbanen: Gulskogen-Hokksund og Hensettingsanlegg


 

Høringsuttalelse fra Buskerud Jordvernallianse.   

 

 

Artikkel:  http://www.dagsavisenfremtiden.no/lokalt/dobbeltspor-truer-matjord-1.733161 

 

Høringsuttalelse fra fylkesmannen i Buskerud: 

https://www.fylkesmannen.no/PageFiles/826873/Uttalelse%20til%20varsel%20om%20oppstart%20og%20h%C3%B8ring%20av%20planprogram%20for%20dobbeltspor.pdf