Jordbruksareal i Drammen kan bli sykehustomt


Publisert: 22.03.2013

Styret i Vestre Viken Helseforetak har besluttet å gå en ny runde før endelig beslutning om tomt til nytt sykeshus tas våren 2014. Stormoen Gård vil trolig være et av forslagene fra Drammen kommune. Det reagerer Jordvernalliansen sterkt på.

 


Kommunene Drammen, Øvre Eiker og Nedre Eiker er bedt av Helseforetaket om å melde inn sine tomtealternativer til nytt felles sykehus for Drammen og Kongsberg innen 23. august.

 

Stormoen Gård på Gulskogen er høyst trolig ett av seks tomtealternativer som Drammen kommune kommer til å tilby.

 

Hvorfor ta matjord når det finnes gode alternativer?  

Buskerudbyen Jordvernallianse reagerer sterkt på Gulskogen som mulig alternativ. De inviterte med seg DT på befaring på Stormoen Gård tidligere i juli.

 

“- Bare Ytterkollen i Nedre Eiker er verre, mener leder i Jordvernalliansen, Kirsti Marie Lager Lyngås og får samstemte nikk fra Tone B. Bergflødt, Hilde Dahler Nordlid og Per Olav Krekling.

– Hvorfor ta matjord når det finnes gode alternativer, spør de.” (DT 17. juli-13)

 

De mener matjorda på Stormoen Gård er det dårligste av alternativene i Drammen og peker på Almedalen-alternativet som det beste. Et område på toppen av Haukåsløypa med skog og ikke matjord.

 

17. august blir det markering og debatt mot sykehusplanene på Ytterkollen –  Og Jordvernalliansen er kampklare for å kjempe for matjorda også i Drammen!