Kontingent for 2015


Publisert: 22.03.2013

Det er på tide å betale inn årets kontingent til Buskerud Jordvernallianse. Medlemskontingenten er kr. 100,- for privatpersoner og kr. 600.- for foreninger og bedrifter. Husk å oppgi navn. Kontonr til Jordvernalliansen er 9365 20 33200 .  Betalingsfrist er 30/3-15.

Nye medlemmer er velkommen. Jo flere vi er, jo sterkere er vi!