Matjorda under asfalt


Publisert: 22.03.2013

Tone Birgitte Bergflødt, styremedlem av Buskerudbyen Jordvernallianse og aktiv i Lier Senterparti, hadde kronikken “Matjorda under asfalt” på trykk i DT 30. juli.

 


“I DT 22. juli omtales en sak i Lier med tittelen “Kommer snart ikke til egen åker.” Undergang med plass til både fotgjengere, syklister og traktorer er hva som må til for at det skal bli levelig for folk og drift på Gilhus Gård hos Kirsten Ravnsborg Justad og Hans Bernhard Justad. De har også neste generasjon klar som vil drive familiegården videre.

 

Les resten av kronikken på facebooksiden til Buskerudbyen Jordvernallianse