Ytterkollen er ikke ledig!


Publisert: 22.03.2013

Over en helside i DT 15. juni fikk Jordveralliansen ved leder Kirsti Marie Lager Lyngås komme til orde. Lyngås brukte spalteplassen bra og var tydelig på at nå ruster Jordvernalliansen seg til kamp. De vil slåss for at matjorda på Ytterkollen i Nedre Eiker, ikke blir tomta for det fremtidige sykehuset for Buskerud.


Jordverner Lyngås har en klar beskjed til ordfører Bent Inge Bye. Bye mener at dyrket mark må vike for nytt sykehus. Det liker lederen i Buskerudbyen Jordvernallianse dårlig. Hun sier det med store bokstaver: YTTERKOLLEN ER IKKE LEDIG!

 

– Bye, bye sykehus 

Nedenfor kan du lese utdrag fra intervjuet som DT v/Silje Sjursen Skiphamn gjorde med Kirsti Marie Lager Lyngås:

 

– Hvorfor er jordvern så viktig?
– Det er kjempeviktig fordi det er her vi skal dyrke mat i framtiden. Hvis vi bygger ned matjord, er den borte for alltid. Bare tre prosent av arealet i Norge er dyrket mark, og det er bare en tredel av dette vi kan dyrke korn på. Samtidig blir det stadig flere folk i Norge. Da henger det ikke på greip å bygge ned matjord.

– Kan vi ikke bare importere mat?

– Det er enkel argumentasjon vi ofte hører. Vi kan selvfølgelig ikke mette alle i Norge med den maten vi selv produserer, så noe må vi kjøpe. Men vi kan ikke basere oss på det i framtiden for det varer bare til selger trenger den selv. Med klimaendringer som fører til flere flommer og stormer, er vi nødt til å opprettholde arealer for egen matproduksjon.

– Er vi ikke så rike i Norge at vi har råd til å kjøpe mat fra utlandet uansett?

– Jeg kjøper ikke den. Matproduksjon dreier seg om mer enn akkurat den koteletten du legger på tallerkenen. Jeg vil at mine barnebarn i framtiden skal kunne kjøpe trygg mat, som de vet hvor kommer fra og hva inneholder. I Norge mener jeg at kontrollsystemet er så godt at maten er trygg å spise.

 

Les hele artikkelen i Drammens Tidende her