Høring på rapporten “Klimaskifte for jordvernet”


Publisert: 22.03.2013

20.06.08. Rapporten er fyldig og forslagene til nye virkemidler er i hovedsak meget bra, men noen av de foreslåtte virkemidlene kan skjerpes ytterligere skriver Jordvernforeningen i sin uttalelse til Landbruks- og matdepartementet. Jordvernforeningen peker i brevet på 5 viktige punkter.

Høring jordvern.doc