Protokoll fra årsmøtet 12. april 2007


Publisert: 22.03.2013

22.05.07. Årsmøtet i Jordvernforeningen i Vestfold ble avholdt på Gjennestad Gartnerskole den 12. april 2007. Nærmere 20 medlemmer og andre interesserte var møtt fram for å høre Øivind Firmann fra Statens Vegvesen orientere om beslag av jord ved utbygging av E18. Under årsmøtet ble Olav Nordheim valgt til ny leder etter Rolf Kristian Johnsen som hadde frasagt seg gjenvalg.

Protokoll fra årsmøte i Jordvernforeningen i Vestfold 12.doc