Sjekkliste for reguleringsplaner og bebyggelsesplaner


Publisert: 22.03.2013

13.04.10. Kommunene er anbefalt å ta denne sjekklisten aktivt i bruk i saksbehandlingen, fra tidlig varslingsfase, gjennom planens utarbeidelse og fremleggelse til høring. Fylkesmannen anbefaler også at kommunene bruker denne sjekklisten overfor private tiltakshavere/forslagsstillere, gjerne ved at disse pålegges å fylle ut sjekklisten og legge denne ved som et bilag til første gangs behandling av planforslaget.

Sjekklisten kan lastes ned her