Skuffende jordvernstrategi – Stortinget har utsatt behandlingen til høsten


Publisert: 06.06.2015

H og FrP leverer en tannløs jordvernstrategi uten nye virkemidler og med en målsetting om å bygge ned 1000 daa mer matjord enn hva som ble bygd ned i fjor! De regionale jordvernforeningene er skuffet og håper de andre partiene gir klar beskjed om at dette ikke er hva Stortinget ba om. Næringskomitéen har da også bestemt seg for å utsette behandlingen til høsten.


– Listhaug kaller 6000 dekar omdisponert dyrka jord pr. år som ambisiøst. Det betyr at hun er tilfreds med at vi ligger på dagens nivå, eller faktisk 1000 daa over det som ble omdisponert i 2014, og det er ikke i tråd med Stortingets krav om en jordvernstrategi som skal redusere omdisponering av jord. Fornuftig at næringskomitéen utsetter behandlingen til høsten, sier Øyvind Kjølberg, leder i Jordvern Oslo og Akershus, for dette
kan umulig være i tråd med det Stortinget ønsket.

 

Les mer hos Jordvern Oslo og Akershus

 

-Denne planen ble som «fryktet», sier Vidar P. Andresen, leder i Jordvern Vestfold. -Den er ikke offensiv nok på jordvernets vegne. Her savnes det nasjonale grep for ny infrastruktur som kan gi grunnlag for nye boligområder og nye byer i de største pressområdene.

 

Les mer hos Jordvern Vestfold

 

FLere av partiene uttalte seg negativt til forslaget da det ble lagt fram som et vedlegg til proposisjonen om årets jordbruksoppgjør og Norges Bondelag mente den var blottet for ambisjoner