Vil ha stortingsmelding om jordvern


Publisert: 22.03.2013

09.02.06. En egen Stortingsmelding om jordvern og arealbruk. Det foreslo Norges Bondelag i møte med samferdselsminister Liv Signe Navarsete torsdag der Bondelaget også la fram en egen liste over forslag til nye tiltak for å hindre nedbygging av dyrka jord. Les mer