Historisk årsmøte


Publisert: 30.11.2020

Delegater fra hele landet deltok på historiens første årsmøte i Jordvern Norge. Her ser vi ryggen på Hans Huseby og Arne Nøkland fra Jordvern Vestfold, som følger med på AgriAnalyses vurdering av strategidokumentet.
Delegater fra hele landet deltok på historiens første årsmøte i Jordvern Norge. Her ser vi ryggen på Hans Huseby og Arne Nøkland fra Jordvern Vestfold, som følger med på AgriAnalyses vurdering av strategidokumentet.

Jordvern Norge håpet i det lengste at organisasjonens første årsmøte skulle kunne la seg gjennomføres fysisk, men den gang ei. Fredag benket delegater fra alle de regionale jordvernforeningene og -alliansene seg rundt sine pc’er og fikk avholdt årsmøtet. Det ble gode diskusjoner rundt både strategi, vedtekter og de andre “vanlige” årsmøtesakene.

Jordvern Norge vedtok en strategi

Innledningsvis hadde vi invitert Christian Anton Smedshaug til å si litt om status for jordvernet og vurdere Jordvern Norges strategidokument, som skulle vedtas av årsmøtet. Det ble opptakten til gode innspill rundt Kostra og dagens jordvernstatistikk, behovet for erstatningsordninger og hvordan vi kan være tydelige på at man primært må hindre nedbygging og samtidig få fram gode retningslinjer for flytting av matjord som blir bygd ned.

Stortingets jordvernmål må halveres til 2000 dekar omdisponert dyrka mark innen 2025. Stortinget må også definere et tilsvarende måltall for omdisponeringen av dyrkbar mark; maksimalt 2000 dekar i 2025.
Jordvern Norges strategi

Strategi for Jordvern Norge vedtatt av Årsmøtet 2020

 

Valg av styre

Jordvern Norge har siden stiftelsen i februar blitt ledet av et interimstyre bestående av Olaf Gjedrem (Rogaland, leder), Øyvind Kjølberg (Oslo og Akershus), Hans Huseby (Vestfold) og Frøydis Haugen (Norges Bondelag).

Olaf Gjedrem, som har ledet interimstyret siden februar, ble gjenvalgt som styreleder av årsmøtet i Jordvern Norge

Nyvalgt styre i Jordvern Norge er Olaf Gjedrem (Rogaland, leder for 1 år), Susanne Greff (Nordland), Øyvind Kjølberg (Oslo og Akershus), Anne Kristin Løes (Møre og Romsdal), samt Audhild Slapgård som er utnevnt som styremedlem fra Norges Bondelag. Norges Bondelag vil nemlig nå i oppstartsfasen være representert i Jordvern Norges styre. Dette fordi Norges Bondelag bidrar praktisk/økonomisk til organisasjonens etablering og drift. Hans Huseby (Vestfold) og Mads Løkeland-Stai (Trøndelag) er henholdsvis 1. og 2.vara.