Nytt Jordvern Norge?


Publisert: 17.10.2016

Denne uka var de regionale jordvernforeningene og -alliansene samlet i Oslo for å utveksle erfaringer. Flere fylkeslag fra Norges Bondelag deltok også og de kunne fortelle om flere regionale jordvernforeninger i emning. Behovet for en nasjonal overbygning ble diskutert.


Brita Skallerud ønsket velkommen til nettverkssamling

Tidenes første nettverkssamling for regionale jordvernforeninger og Norges Bondelag ble avholdt denne uka. Her ønsker Brita Skallerud, 2.nestleder i Norges Bondelag og dagens møteleder, velkommen.

 

Alle de regionale jordvernforeningene deltok (Akershus/Oslo, Buskerud, Hedmark, Møre og Romsdal, Rogaland, Telemark og Vestfold). I tillegg møtte det representanter for fylkesbondelaga i Finnmark, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Oppland og Aust-Agder, samt flere av fylkene som har jordvernforeninger. Foruten Skallerud, stilte Norges Bondelag også med Arild Bustnes, leder av næringspolitisk avdeling, og seniorrådgiverne Toril
Wikesland og Harald Velsand.

 

De regionale foreningene orienterte om sin drift og organisering. Her Sigbjørn Fjærvoll fra Jordvern Vestfold

Vi startet med en runde rundt bordet hvor de ulike fylkene fortalte om sitt arbeid for å ta vare på matjorda. Her orienterer Sigbjørn Fjærvoll om hvordan arbeidet løses i Vestfold.

 

Norges Bondelag var også interessert i å høre hvordan forholdet er mellom de regionale jordvernforeningene og fylkesbondelagene. Dette varierer tydeligvis fra fylke til fylke. I noen fylker bistår Bondelaget med sekretær til jordvernforeningene, men lar jordvernforeningene fronte jordvernarbeidet. Blant annet for å hindre at jordvern kun skal oppfattes som en bondesak.

 

I Trøndelag ligger det an til å bli en ny jordvernforening i løpet av november!

 

Øyvind Kjølberg innledet om videre samarbeid og eventuell nasjonal overbygning

Øyvind Kjølberg er leder for Jordvern Oslo og Akershus. De har sett litt nærmere på behovet for og muligheter ved å danne en nasjonal overbygning – et Jordvern Norge, nå når det er blitt såpass mange regionale foreninger. Fordeler og ulemper ble diskutert og Kjølberg tar ansvar for å utrede dette videre.

 

Det ble også diskutert behovet for tilsvarende nettverksmøter også i framtiden og at det kan bli aktuelt å arrangere en felles jordvernkonferanse som en del av valgkampen i 2017.