Årsmøte for Jordvernalliansen i Innlandet


Publisert: 29.11.2023

Årsmøte for Jordvernalliansen i Innlandet ble holdt 9. november og årsmøtedeltakere fikk et inspirerende innlegg av nestor innen jordvern, Arne Bardalen. Det sittende arbeidsutvalget ble gjenvalgt og fortsetter jordvernarbeidet i Innlandet.

Spesialrådgiver i NIBIO, Arne Bardalen, var invitert for å inspirere til jordvernarbeid i Innlandet. Bardalen har mer enn 40 års erfaring og inngående kjennskap til mat- og landbrukssektoren både i Norge, Norden og globalt. Han er derfor en svært etterspurt foredragsholder som dekker tema om jordvern, klimarisiko, bærekraft og matsikkerhet. Bardalen ga oss et grundig og inspirerende innlegg, og han sa at jorda er nøkkelen og svaret på mange av utfordringene vi har i dag.

– Jord i god tilstand bidrar til å oppnå 13 av 17 av FNs bærekraftsmål, sa Bardalen.

Jordvernet har mange begrunnelser, og Bardalen nevnte blant annet: samfunnssikkerhet og matsikkerhet, bærekraft, verdiskaping, klimagassutslipp, naturfare, naturmangfold, landskap og miljøverdier, jordvern begrenser arealbruksendringer, differensiering etter kvalitet i alle landsdeler, og sist, men ikke minst, dyrkbar jord er en begrenset ressurs.

– Matsikkerhet, samfunnssikkerhet og grønt skifte forutsetter bærekraftig bruk av arealer, sa Bardalen.

Han ble takket av med melkesjokolade – et lite stykke Norge, og symbolikken er klar; når man tar en liten bit av plata titt og ofte, så er plata plutselig borte, og slik er det også i kampen for jordvernet.

Jordvern har blitt en viktig samfunnssak!

Før behandlingen av årsmeldinga hadde talsperson Lars Opsal jr. i Jordvernalliansen i Innlandet en presentasjon som gikk gjennom jordvernproblematikk generelt, både på nasjonalt og regionalt nivå. Han fortalte samtidig om måten som Jordvernalliansen i Innlandet jobber på. Etter pandemi og krig har det skjedd en endring i synet på bevaring av matjord og matberedskap.

– Vi har en etisk forpliktelse i Norge for å sørge for matproduksjon, og da ikke minst i forhold til et beredskapshensyn, sier Opsal jr.

Både Riksrevisjonens nylige undersøkelse, med klar beskjed: «Det er kritikkverdig at arealressursene i jordbruket ikke forvaltes på en fullt ut bærekraftig måte, blant annet ved at betydelige jordbruksarealer av god kvalitet omdisponeres og bygges ned.», og Totalberedskapskommisjonens rapport, NOU 2023: 17 Nå er det alvor – Rustet for en usikker fremtid, har satt viktigheten av jordvern ekstra på dagsorden.

Årsmøteprotokoll Jordvernalliansen I Innlandet 2023

 

Arne Bardalen inspirerte årsmøtedeltakere til jordvernarbeid.