Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Innlandet

Årsmøte for Jordvernalliansen i Innlandet

Årsmøte for Jordvernalliansen i Innlandet ble holdt 9. november og årsmøtedeltakere fikk et inspirerende innlegg av nestor innen jordvern, Arne Bardalen. Det sittende arbeidsutvalget ble gjenvalgt og fortsetter jordvernarbeidet i...

– Ny jordvernstrategi er for passiv

Stortinget har nå vedtatt ny jordvernstrategi. Leder av Jordvernalliansen i Innlandet Lars Opsal jr. sier at alliansen er fornøyd med arealmålet, men reagerer på at tidsfristen er for lite ambisiøs....

Ny jordvernstrategi – innskjerpet mål

Regjeringen la fredag fram for Stortinget en ny jordvernstrategi. Strategien har et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord på maks 2000 dekar årlig, og nye konkrete tiltak for...

Årsmøte i Jordvernalliansen i Innlandet

Årsmøte i Jordvernalliansen Innlandet ble valgt 10. november. Her ser du det nye styret....

Gjelsvik: -Kommunane har stor fridom til å omdisponere frå byggeområde til matjord

Det skal svært mykje til for at ein kommune blir erstatningsansvarleg dersom ein endrar eit arealformål frå byggeområde til matjord. – Å ta vare på matjorda er ei svært viktig...

Nytt arbeidsutvalg i gang med arbeidsåret

Etter årsmøtet 11.11.2021 består arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Innlandet av Lars Opsal jr, Odd Erik Kokkin, Lars Arne Mjørlund, Stephan Viehmann og Kjersti Røhnebæk. Viehmann er ny representant for Naturvernforbundet...

Her er det nye arbeidsutvalget

På grunn av koronasituasjonen ble det 25.02.21 avholdt et forsinket årsmøte for 2020 for Jordvernalliansen i Innlandet. Nelly Karidatter Einstulen ble valgt inn i AU som ny representant for Naturvernforbundet....

Vil stramme inn jordvernmålet

Talsperson Lars Opsal jr fra Jordvernalliansen tok til orde for en halvering av det nasjonale jordvernmålet da han holdt innledningsforedrag på Fylkesmannen i Innlandets jordvernkonferanse....

Utvider arbeidsområdet til hele Innlandet

Fra 1.1.2020 utvides Jordvernalliansens arbeidsfelt fra å omfatte Hedmark til å gjelde hele Innlandet....