Uttalelser til regionale planer og andre overordnede saker

Her finner du høringsinnspill/uttalelser fra Jordvernalliansen i Innlandet til regionale planer, andre overordnede saker og henvendelser til regionale myndigheter.

Uttalelsene lastes opp suksessivt, etter hvert som de sendes inn. Tidligere uttalelser fra Jordvernalliansen i Hedmark (fra før 2020) finnes ikke på nett, men kan oversendes på forespørsel.

230306 Innspill oppdatert jordvernstrategi 2023

230303 Høringssvar IFK regional plan for samfunnssikkerhet 2023

220823 Innspill Bane NOR Mulighetsstudie Brumunddal – Moelv

220520 Høringsinnspill Sykehusbygg HF Tomteanalyse Sykehuset Innlandet

220324 Kommunedelplan E16 Kongsvinger-E6 høringsuttalelse

220201 Tiltaksplan for jordbruket i Innlandet 2022-2024, høringsuttalelse Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune

220113 Høring planprogram E6 Øyer-Frya, Øyer kommune

220113 Høring planprogram E6 Øyer-Frya, Ringebu kommune

211220 Høring planprogram E6 Sjoa – Otta

210503 Innlandet fylkeskommune høring planprogram for regionale planer for samfunnssikkerhet OG klima, energi og miljø OG det inkluderende Innlandet

201123 Høring planprogram E16 Kongsvinger-E6

200928 Høringsuttalelse til planprogram for dobbeltspor Brumunddal – Moelv Bane NOR

200618 regional planstrategi høring innlandsstrategien innlandet fylkeskommune

200618 Høring varsel om planoppstart kommunedelplan for ny E16 fra Kongsvinger til E6

200603 Høringsuttalelse Nasjonal Transportplan transportvirksomhetenes svar på oppdrag og faglige innspill