Nytt arbeidsutvalg i gang med arbeidsåret


Publisert: 07.01.2022

Arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Innlandet: Lars Opsal jr, Stephan Viehmann, Lars Arne Mjørlund, Odd Erik Kokkin og Kjersti Røhnebæk.
Arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Innlandet: Lars Opsal jr, Stephan Viehmann, Lars Arne Mjørlund, Odd Erik Kokkin og Kjersti Røhnebæk.

Etter årsmøtet 11.11.2021 består arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Innlandet av Lars Opsal jr, Odd Erik Kokkin, Lars Arne Mjørlund, Stephan Viehmann og Kjersti Røhnebæk. Viehmann er ny representant for Naturvernforbundet i Innlandet.

I henhold til vedtektene har arbeidsutvalget konstituert seg selv. Dette skjedde på arbeidsutvalgsmøtet 8.12.21, hvor Lars Opsal jr ble gjenvalgt som talsperson.

Sammensetningen av arbeidsutvalget ser dermed slik, med organisasjonene som AU-medlemmene representerer i parentes:

  • Lars Opsal jr (Innlandet Bondelag), talsperson, gjenvalgt
  • Odd Erik Kokkin (LO Innlandet), gjenvalgt
  • Lars Arne Mjørlund (Innlandet Bondelag), ikke på valg
  • Stephan Viehmann (Naturvernforbundet i Innlandet), ny
  • Kjersti Røhnebæk (Hedmark Bonde- og Småbrukarlag), vara, gjenvalgt

Til stede på årsmøtet var 17 personer, hvorav ni var stemmeberettiget på vegne av sin organisasjon. Innlandet Natur og Ungdom, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, Naturvernforbundet i Innlandet, Innlandet Bondelag, LO i Innlandet, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund i Hedmark, avd 130 Midt-Hedmark og Hedmark Bygdekvinnelag var representert på årsmøtet.

Foredrag fra Marius Duedahl, konstituert utbyggingsdirektør i Nye Veier.
Foredrag fra Marius Duedahl, konstituert utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Første del av møtet ble viet til foredrag fra Nye Veier, ved Marius Duedahl, konstituert utbyggingsdirektør og Vidar Hagen, leder for grunnerverv i Innlandet.

Duedahl orienterte om status for de ulike parsellene for E6 Moelv-Otta, og for de nye prosjektene som Nye Veier har fått tildelt: Rv 25 Hamar-Løten, Rv 4 Hunndalen-Mjøsbrua og E6 Otta-Dombås. De tre tildelte prosjektene er i tidlig fase, og Nye Veier har startet med å ha dialogmøter med berørte kommuner, særlig i rv 25-prosjektet.

Han redegjorde deretter for Nye Veiers nye virksomhetsstrategi og for deres egen jordvernstrategi. I denne sammenhengen fortalte han også om hvilke praktiske tiltak som gjøres for å minske tap av dyrket mark og matjord.

Duedahl fikk en rekke spørsmål fra forsamlingen, både om de overordnede målene, praktisk gjennomføring og de respektive vegprosjektene i Innlandet. Det ble blant annet stilt spørsmål ved behovet for firefelts veg fra Ridabu til Brenneriroa for rv 25.

I tillegg til valg, vedtok årsmøtet arbeidsplan for 2022 og årsmelding for 2021. Protokollen leses her.