Arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Innlandet

Lars Opsal jr er valgt som talsperson for arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget består av:

Lars Opsal jr
Bjørgevegen 126
2385 Brumunddal
Telefon: 959 91 491
Epost: larsjr.opsal@gmail.com
Representerer Innlandet Bondelag

Stephan Viehmann
Karjolvegen 67
2319 Hamar
Telefon: 46796028
Epost: s.viehmann@protonmail.com
Representerer Naturvernforbundet i Innlandet

Odd Erik Kokkin
LO Innlandet
Torggata 91
2317 Hamar
Telefon: 91625078
Epost: Odd.Erik.Kokkin@lo.no
Representerer LO Innlandet

Lars Arne Mjørlund
Einavegen 1134
2843 Eina
Telefon: 95801232
Epost: Lars.Arne.Mjorlund@bravida.no
Representerer Innlandet Bondelag

Vara til arbeidsutvalget:

Pål Kjorstad
Moarusta 13
2647 Sør-Fron
Telefon: 99034406
Epost:  pkjorstad@outlook.com

Representerer Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Jordvernalliansen i Innlandet har følgende epostadresse: innlandet@jordvern.no

Innlandet Bondelag er sekretær for arbeidsutvalget.
Adresse: Høyvangvegen 40, Blæstad, 2322 Ridabu
Telefon: 62555310