Deltakende organisasjoner og arbeidsform

Disse organisasjonene inngår i alliansen på fylkesnivå eller regionalt:
• Naturvernforbundet i Innlandet
• Innlandet Bondelag
• LO Innlandet
• Innlandet Natur og Ungdom
• Kokkenes Mesterlaug HedOpp
• Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund i Hedmark
• Bonde- og Småbrukarlaget (Hedmark og Oppland)
• Bygdekvinnelaget (Hedmark og Oppland)
• Internasjonal kvinneliga for fred og frihet avdeling Innlandet
• Bygdeungdomslaget (Hedmark og Oppland)
• Norges Miljøvernforbund region Østlandet

Jordvernalliansen i Innlandet består nå av 11 organisasjoner, men vi kan gjerne bli flere! Hvis interessert – ta kontakt!
Jordvernalliansen i Innlandet er en partipolitisk uavhengig allianse som arbeider for et bedre jordvern i Innlandet. Dette innebærer at politiske partier ikke kan være med. Men partiene må gjerne støtte opp om vårt arbeid på annet vis.

I vedtektene for alliansen står for øvrig følgende om medlemskap:
Jordvernalliansen er tuftet på deltakelse fra regionale og lokale organisasjoner som har jordvern som en del av sitt virkefelt, eller som har et engasjement for jordvern.
Alliansen er regional, og organiserer medlemsorganisasjoner på regionalt nivå / fylkesnivå. Organisasjoner med mer lokal forankring kan innlemmes dersom den aktuelle organisasjonen ikke finnes på fylkesnivå eller regionalt nivå.

Ta gjerne kontakt med oss for å bli med!
Vi har epostadressen innlandet@jordvern.no.

Det kan også åpnes for støttemedlemskap for privatpersoner og bedrifter i alliansen. Vi vil gjerne ha med flere som er i posisjon til å stå fram utad for vern av matjorda!
Støttemedlemskap gir ikke stemmerett, forslagsrett eller talerett i årsmøtet.
Både støttemedlemskap og vanlig medlemskap godkjennes av jordvernalliansens arbeidsutvalg.