Årsmøte og befaring 12.4.23


Publisert: 17.05.2023

Helge Øverås (t.v.) ble takket av som styremedlem av Øystein Solli.

Onsdag 12.april var det årsmøte i Jordvern Møre og Romsdal. Før sjølve årsmøtet var årsmøtelyden på befaring og orientering om E39 på Hjelset.

I samarbeid med Statens vegvesen, inviterte Jordvern Møre og Romsdal til befaring og orientering på veganlegget på Hjelset. Det var til saman 16 personar til stades, deriblant prosjektleiarane Halgeir Brudeseth og Andreas Eidem frå SVV, samt prosjektleiarane Oddvar Hamre og Hjortur Ørn Eidsson frå hovedentreprenør Bertelsen & Garpestad.

Du kan lesa meir om årsmøtedagen her.

Fra befaringa.
Fra befaringa.
Fra årsmøtet.