ÅRSMØTE OG VERDENS JORDDAG


Publisert: 23.02.2021

Jordvern Møre og Romsdal fikk gjennomført sitt utsatte årsmøte lørdag 5.12.2020 i Molde, med 9 deltagere. I tilknytning til møtet, for å markere at 5.12. er Verdens Jorddag, var organisasjonssjef Arnar Lyche i Møre og Romsdal Bondelag utfordret på temaet “Jordvern i klimaperspektiv“. Han ga en god innføring i dyrka og dyrkbare areal sin rolle i klimadiskusjonen, samt at han kommenterte virkninger for klima og areal av føringer i landbrukspolitikken. Et engasjerende og godt fundert innlegg! Videre førte styre- og møteleder Kolbjørn Gaustad forsamlingen godt og trygt gjennom årsmøtet. Styret for 2020 består av Kolbjørn Gaustad (leder), Øystein Solli, Atle Frantzen, Leif Inge Grepstad, Helge Øverås, Karianne Skotte(ny vara) og Anne-Kristin Løes(ny vara). Eli Sæther gikk ut av styret, sammen med Anne-Katrine Jensen(vara).

Organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag holdt foredrag om jordvern og klima.
Årsmøteforsamlingen.
Det nye styret. Oppe fra venstre: Atle Frantzen, Leif Inge Grepstad, Helge Øverås. Nede fra venstre: Øystein Solli, Kolbjørn Gaustad.