Ber om at omsynet til jordvern blir sterkare ivaretatt i Volda


Publisert: 26.04.2021

I sitt innspel til 2.offentlege ettersyn til kommunedelplan for tidlegare Volda kommune ber Jordvern Møre og Romsdal om at omsynet til jordvern blir sterkare ivaretatt i kommuneplanlegginga. Det er positivt at arealbehovet knytt til utbygging er redusert etter 1.offentlege ettersyn og at landbruksareal til utbygging er redusert. Det blir dessutan etterlyst konkrete krav knytt til fortetting og alternativ eller ny bruk av eksisterande utbygde areal. Les heile brevet her.