E39 Lønset – Hjelset: Ber Statens Vegvesen gjera greie for handtering og etterbruk av jord


Publisert: 26.04.2021

I eit brev til Statens Vegvesen konstaterer Jordvern Møre og Romsdal at reguleringsplan er vedtatt og anleggsstart er nært foreståande. I den samanhengen bør det då kunne gjerast greie for korleis handtering og etterbruk av dyrka og dyrkbar jord er planlagt. Les brevet her.