JORDVERNDAG PÅ TINGVOLL


Publisert: 21.11.2016

Mandag 5. desember kl. 11.00–16.00 arrangeres det i anledning Verdens Jordverndag åpen temadag om jordvern på Tingvoll Fjordstuer. Bidragsytere er fagfolk på jord, arealforvaltning, landbruk og lovverk, samt ordførere på Nordmøre. Møtet er gratis, men påmelding innen 30. november av hensyn til lunsj. 


Jord er grunnlaget for vår matforsyning og må forvaltes med fornuft til beste også for framtidige generasjoner. Dette er tema på arrangementer over hele verden når Verdens jordverndag markeres mandag 5. desember. Det er FN, gjennom FAO, som står som initiativtaker til dagen og som er fadder for en rekke uavhengige arrangementer jorden rundt.

På Tingvoll blir det denne dagen invitert til en åpen temadag om jordvern på Tingvoll Fjordstuer. Bidragsytere i arrangementet er fagfolk på jord, arealforvaltning, landbruk og lovverk, samt ordførere på Nordmøre.

 

Målgruppe for arrangementet er politikere, medlemmer av planutvalg og administrasjon i kommunene, bønder, grunneiere og alle andre som er opptatt av hvordan jorden blir forvaltet.  

 

Arrangør: Jordvern Møre og Romsdal i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal Bondelag, Møre og Romsdal Bonde- og småbrukarlag og NORSØK.

 

Ingen deltakeravgift. 

 

Påmelding innen onsdag 30.november på tlf 71 20 28 90 eller moreogromsdal@jordvern.no 

 

PROGRAM  

·         Tema: VERDENS JORDVERNDAG med temadag «jordvern» 

·         Tid: MANDAG 5. DESEMBER 2016 kl. 11.00–16.00 

·         Sted: Tingvoll Fjordhotell 

11.00: Åpning ved Frank Madsøy, landbruksdirektør i Møre og Romsdal

11.15: Bonden – en forutsetning for jordvern, ved Rose Bergslid, NORSØK.

12.15: Matjordas økosystem, om livet i ei levende matjord, ved Reidun Pommeresche, NORSØK.

13.00–14.00: Lunsj på hotellet

14.00: Jordvern og reglene i jordloven og plan- og bygningsloven, ved Gunvor Fossholt Ytterstad, jurist hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal

14.30: Slik er jordvernet i vår kommune, ved Ola Rognskog, ordfører i Halsa

15.00: Ordførerne i Aure, Rindal, Surnadal, Sunndal, Smøla, Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll får femminutter hver til å fortelle om jordvern i sine kommuner. Deretter blir det paneldebatt med innlederne så lenge tida strekker til.

16.00: Avslutning av Jordverndagen