KRONIKK I ROMSDALS BUDSTIKKE


Publisert: 14.05.2022

I ein kronikk i Romsdals Budstikke 2.4. skriv Kolbjørn Gaustad, leiar i Jordvern Møre og Romsdal at lovverket no i for stor grad blir brukt til å setja jordvernet til sides. I staden må lovverket i langt større grad brukast til å styrka jordvernet.