MØTE OM KANTSONER, BIOLOGISK MANGFOLD OG JORDVERN


Publisert: 10.11.2022

Gjermundnes lørdag 3.12.

I november – desember blir det invitert til en rekke møter i Møre og Romsdal med temaet Kantsoner og biologisk mangfold. Temaet har nære relasjoner til jordvern. Som en del av nevnte møteserie vil derfor det planlagte møtet på Gjermundnes lørdag 3.12. ha et ekstra element med temaet Artsrike slåtteenger og jordvern med Øystein Solli og Helge Øverås fra Jordvern Møre og Romsdal. Invitasjon til møtet på Gjermundnes lørdag 3.12. er vedlagt.

Påmelding innen onsdag 30.11. til Helge Øverås på tlf 959 01 020.

Øvrig informasjon om møteserien finner du på  https://nordvest.nlr.no, nyheter.