Styret i Jordvern Møre og Romsdal 2023

Leiar Øystein Solli
Styremedlem/nestleiar Leif Inge Grebstad
Styremedlem Atle Frantzen
Styremedlem Svein Ulrik Brubak
Styremedlem Sissel Hansen
1.varamedlem Karianne E. Skotte
2.varamedlem Olav M. Synnes