Styret i Jordvern Møre og Romsdal 2022

Leiar Øystein Solli
Styremedlem/nestleiar Leif Inge Grebstad
Styremedlem Atle Frantzen
Styremedlem Helge Øverås
Styremedlem Sissel Hansen
1.varamedlem Karianne E. Skotte
2.varamedlem Anne-Kristin Løes