Styret i Jordvern Møre og Romsdal 2020-21, valgt på årsmøtet 5.12.2020:

Oppe fra venstre: Atle Frantzen, Leif Helge Grebstad, Helge Øverås. Nede fra venstre: Øystein Solli, Kolbjørn Gaustad.

 

Kolbjørn Gaustad, Vevang, styreleder
Øystein Solli, Hjelset, nestleder
Leif Inge Grebstad, Sykkylven, styremedlem
Helge Øverås, Vestnes, styremedlem
Atle Frantzen, Molde, styremedlem/sekretær
Karianne E. Skotte, Sykkylven, 1.varamedlem
Anne-Kristin Løes, Tingvoll, 2.varamedlem