Verdens jorddag markert på Tingvoll


Publisert: 19.12.2019

FN har bestemt at 5.desember skal markeres som Verdens jorddag. Denne dagen settes det fokus på hvordan vi disponerer jordressursene våre som grunnlag for matforsyning, beredskap og andre funksjoner som jord har. Dagen markeres gjennom ulike arrangementer over hele verden, blant annet på Tingvoll.

Landbruksdirektør Frank Madsøy

Her inviterte Jordvern Møre og Romsdal til Jorddag hos NORSØK, i lokalene til Tingvoll økopark. 35 deltagere fikk høre gode og varierte innlegg. Landbruksdirektør Frank Madsøy sitt tema var overordna føringer i jordvernarbeidet. Rådgjevar Tormod Meisingset orienterte om fylkesmannen sin praktiske handtering av jordvernsaker. Rose Bergslid fra Møre og Romsdal Bondelag og NORSØK fortalte om jordvernet sin posisjon i en tid med overproduksjon, leigejord og krav til effektivitet og lønnsomhet i landbruket.

Kristian Ormset

Kristian Ormset, bonde og tidligere leder av NORSØK satte i foredraget “Sunn jord gjev sunne plantar, sunne dyr og sunne menneske” arbeidet med god jordkultur i perspektiv. Til slutt slapp flere ordførere til med innlegg om arbeidet med jordvern i sin kommune.
Dagen ble ledet av ordfører Ingrid Waagen i Tingvoll kommune og Kolbjørn Gaustad, leder i Jordvern Møre og Romsdal.

Plansjer: