Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Nordland

Styret i Jordvern Nordland 2024

Styreleder: Solveig Utvik. Styremedlemmer: Are Johansen, Petter Pettersen, Kjersti Bergqvist og Ingeborg Tangeraas    ...

Årsmøte i Jordvern Nordland

Det blir årsmøte i Jordvern Nordland høsten 2024. Faglige innlegg om jordvern og vanlige årsmøtesaker. Mulig å delta på Teams, påmelding til dette til leder på mail solveigutvik@gmail.com Bli med...

Ny jordvernstrategi – innskjerpet mål

Regjeringen la fredag fram for Stortinget en ny jordvernstrategi. Strategien har et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord på maks 2000 dekar årlig, og nye konkrete tiltak for...

Gjelsvik: -Kommunane har stor fridom til å omdisponere frå byggeområde til matjord

Det skal svært mykje til for at ein kommune blir erstatningsansvarleg dersom ein endrar eit arealformål frå byggeområde til matjord. – Å ta vare på matjorda er ei svært viktig...

Dårlig jordkvalitet?

Anne Marit Isachsen, Landbruksrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge, kommer her med noen vurderinger rundt jordkvaliteten på Thalleveiåker i Bodø...

Underskriftskampanje for å unngå bygging på Thalleveiåkeren i Bodø

Jordvern Nordland oppfordrer politikerne i Bodø til å tilbakeføre Thalleveiåkeren til landbruk. Det dyrkede arealet er i dag regulert til offentlig formål og idrett, og Bodø Glimt ønsker å bygge...

Årsmøte 2021 i Bodø.

Årsmøte på Scandic Bodø den 20 november. ...

Nytt år, nye muligheter.

liten presentasjon av styret og det nye året. ...

Bål dialog i Bodø.

Har du noen gode ideer du føler du må lufte? Da er båldialog i Bodø plassen for deg. ...

Jordvern bør komme styrket ut av “coronakrisen.

Vi må bruke alle gode krefter slik at vi kan ta vare på noe av det viktigste vi har: Jordbruksjord som sikkerhet for nødvendig matproduksjon. ...

Kommunalplaner revideres, tenker de da på matjorda?

Nå begynner Norge å gå tilbake til normalen. Hva har vi lært om Norske forhold til landbruk? ...

Nytt styre i Jordvern Nordland

På årsmøtet 22. januar 2020 ble Solveig Utvik gjenvalgt som leder....

Årsmøte i Jordvern Nordland 22. januar 2020

Møtet blir på Bodin 4H-gård i Bodø....

Jordvern Nordland stiftes 1.juni

Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og småbrukarlag, 4H Nordland og Framtiden i våre hender Bodø inviterer til møte for å stifte en felles forening som skal arbeide...