Årsmøte i Jordvern Nordland 22. januar 2020


Publisert: 11.12.2019

Jordvern Nordlands årsmøte 2020 blir 22. januar på Bodin 4H-gård i Bodø, kl 17.30-19.30.

Mer informasjon kommer.

Spørsmål om årsmøtet?

Kontakt styreleder Solveig Utvik: solveigutvik@gmail.com

Valg til styre og valgkomite

Valgkomiteen ønsker forslag til kandidater før årsmøtet. Forslag sendes til leder i valgkomiteen: Grete Nytrøen Kvavik, gretenytroen@gmail.com.

Nåværende styre

Leder
Solveig Utvik, Nordland Bondelag. Valgt for ett år i 2018 (på valg).

Styremedlemmer
Anne Marit Benjaminsen, 4H Nordland. Valgt for ett år i 2018 (på valg).
Susanne Greff, Nordland Bonde- og Småbrukarlag. Valgt for to år i 2018.
Astrid Marie Holand, Grønt forum. Valgt for ett år i 2018 (på valg).
Lilly J Antonsen, Framtiden i våre hender. Valgt for to år i 2018.

Vara
Melanie Merz , Framtiden i våre hender. Valgt for ett år i 2018 (på valg).
Helene Børsing. Valgt for ett år i 2018 (på valg).

Valgkomite

Grete Nytrøen Kvavik, valgt for to år i 2017 (på valg)
Ingeborg Tangeraas, valgt for tre år i 2017.
Beate Andreassen, valgt for tre år i 2018.
Trond Nordås Bjørkås, valgt til vara for ett år i 2018 (på valg)

Mer informasjon kommer snart.