Jordvern bør komme styrket ut av “coronakrisen.


Publisert: 15.07.2020

De siste månedene har vi sett konsekvensene av en internasjonal krise og den har ført til at grenser har blitt stengt. For de fleste av oss er dette en ny situasjon, og dette kan skje igjen.

Norske innbyggere kjøper naturlig nok mer norske matvarer som melkeprodukter, oster, kjøttvarer, grønnsaker mm. Og med dette kom også bevisstheten om selvforsyning, Og vi må selv sørge for denne tryggheten.

Heldigvis så er det en mulighet for å kunne øke produksjonen av mange viktige norske matvarer, men med en selvforsyningsgrad på 50% så er vi veldig sårbare per dags dato.

Derfor er det viktig at vi verner om og støtter opp rundt jordvernet. For skal vi øke produksjon og selvforsyningsgraden må vi ha tilgjengelige landbruksareal.

Flere kommuner, statens Vegvesen mm diskuterer jordvern mer forpliktende. Dette er nødvendig og gledelig, men det er fortsatt en lang vei å gå. Jordvern og forpliktende jordvernmål må inn i alle kommuneplaner og alle offentlige og private utbygginger som en forplikting. Nullvisjonen må fremstå som et ideal som alle skal nærme oss.

Alle gode krefter må settest inn på å ta vare på noe av det viktigste vi har: Jordbruksjord som sikkerhet for nødvendig matproduksjon.
Olaf Gjedrem, leder Jordvern Norge