Kommunalplaner revideres, tenker de da på matjorda?


Publisert: 03.06.2020

Matjord er noe de fleste er enige med at vi har behov for. Hvorfor skal da de som sitter og bestemmer i fylkene legge mange prosjekter til dyrkbar mark, der det er flere alternativ? I disse tider er det mange kommuner som revidere deres kommunale planer, da er det viktig at det blir sett fokus på at dyrkbar mark skal vernes mest mulig. Selv om det er mange med kunnskap om hvordan dyrkbar mark fungerer, er det fortsatt mange som sitter høyt og styrer som mangler denne kunnskapen. Dette er noe som synes i de fleste tiltak som blir gjort i fylket. Er det noe Korona-karantenen viser er at vi i Norge ikke er selvforsynt med norske råvarer, i tillegg at det ikke er mange som er oppdatert på hvordan situasjonen er i Norge i dag.

Nordland har som mål at det ikke skal bygges ned mer enn 200 DAA dyrket mark og 200 DAA dyrkbar mark  per år.