Underskriftskampanje for å unngå bygging på Thalleveiåkeren i Bodø


Publisert: 01.06.2022

Jordvern Nordland oppfordrer politikerne i Bodø til å tilbakeføre Thalleveiåkeren til landbruk. Det dyrkede arealet er i dag regulert til offentlig formål og idrett, og Bodø Glimt ønsker å bygge ny stadion på åkeren. Vær med å si nei til dette ved å signere på oppropet, klikk på linken under:

https://www.opprop.net/ikke_bygg_ned_thalleveiakeren