Jordvern på politikkseminar


Publisert: 27.04.2015

AgriAnalyse arrangerte onsdag 26.august politikkseminar Norske arealer, bruk og vern – Kommunale dilemma på Litteraturhuset i Oslo. Seminaret var et ledd i markeringen av FNs internasjonale jordår 2015 og både Jordvern Vestfold og Jordvern Oslo og Akershus innledet.


Målet med både FNs jordår 2015 og dette seminaret er å øke bevisstheten om viktigheten av jord , matsikkerhet og bærekraft globalt, og samtidig bevisstgjøre oss på at utfordringene også er store i Norge og må løses lokalt. Dette kom klart fram da AgriAnalyse denne uken inviterte til politikkseminar med fokus på jordvern.

 

AgriAnalyse fikk hjelp av gode innledere til å belyse dilemmaene kommunene står ovenfor hver gang de skal legge til rette for ny utvikling. Rolf Berg fra Jordvern Vestfold og Øyvind Kjølberg fra Jordvern Oslo og Akershus var blant innlederne og delte av sine erfaringer fra valg av jernbanetrasé i Vestfold og Ikea-saken i Vestby.

 

R Berg KHV og JV

Rolf Berg, tidligere leder i Jordvern Vestfold og nå leder i Knutepunkt Horten Vest (KHV), orienterte om prosessen knyttet til ny InterCity gjennom Vestfold og hvordan KHV jobber for det traséalternativet som ødelegger minst matjord. -Vi må klare å ha et 100 årsperspektiv i en slik sak og evne å velge det alternativet som har best forutsetninger for å bli et regionalt viktig knutepunkt. Arkitektkontoret Snøhetta har hjulpet oss med et par mulighetsstudier
som viser hvordan den mest jordvernvennlige løsningen også gir kjempemuligheter for både Horten By, miljøet knyttet til Bakkenteigen og hele regionen, fortalte en engasjert Berg. Et av dilemmaene vi kjenner mest på er hvordan vi skal klare å kommunisere “antall dekar nedbygd matjord” og viktigheten av matberedskap så folk flest skjønner at dette er viktig!

 

Last ned Bergs plansjer her

 

Ø Kjølberg Jordvern OA

Øyvind Kjølberg, leder i Jordvern Oslo og Akershus, har lagt ned mye arbeid i IKEA-saken på Vestby. Han tok oss med på reisen “fra jord til Ikea-bord” og erfaringene fra denne viktige prinsippsaken. -Ingen skal i hvert fall komme å si at det ikke var godt dokumentert hvor verdifull matjord IKEA nå har fått lov til å bygge ned på Vestby. Dessverre gikk det mye politikk i denne saken i forkant av Valget 2013, fortalte Kjølberg, som mente
det er viktig å forstå hvordan IKEA og store utbyggere tenker og arbeider  når de først har bestemt seg for å bygge. Det legges store ressurser i å bearbeide både politikere og grunneiere… Kjølberg kunne også fortelle at det er enorme mengder matjord IKEA nå har tenkt å flytte på, ca 100.000 kubikkmeter. Et skikkelig risikoprosjekt som vil kunne svekke IKEAs bærekraft-omdømme hvis det mislykkes.
Kjølberg hadde stor støtte i salen om at plassering av et varehus aldri kan defineres som et så viktig samfunnshensyn at jordflytting bør iverksettes. Det må være siste utvei når større samferdselsprosjekt osv må gå over matjorda. 

 

Kjølbergs plansjer kan lastes ned her

 

Andre innledere på seminaret var (plansjene kan lastes ned ved å trykke på innleder) 

 

Brita Skallerud

Brita Skallerud – Jordvern og samfunn

 

 

C A Smedshaug

Chr. Anton Smedshaug – Norge pressproblemer økonomi og produksjon .

Hvordan jordvern vil bli viktigere når bioøkonomien snart vil ta over for vår oljebaserte økonomi i Norge.

 

 

Jan Terje Strømsæther – Vekst og utbygging – Hva med jordvernet

 

 

Eivinn Fjellhammer – Kan endret regelverk bedre jordvernet

 

 

Turid Stubø Johnsen – Utbyggers utfordringer jordvern og billigste vei

 

 

Hilde Bjørkhaug – Jord og areal Trondheim

 

 

Rolf Berg stilte spørsmål til statssekretær Blåfjelldal

Statssekretær i LMD, Hanne Maren Blåfjelldal, var også til stede og la fra hovedpunkter i regjeringens jordvernstrategi. Denne skal på høring 1.oktober. Det var flere i salen som benyttet anledningen til å stille noen spørsmål, blant annet Rolf Berg (på bildet over).

 

Lars Sponheim

Lars Sponheim, nå Fylkesmann i Hordaland, fikk æren av å avrunde med noen avsluttende refleksjoner. Han mente å spore en stadig større forståelse for jordvern i kommunestyrene rundt om, men innrømmet det til syvende og siste handlet om “penger i kassa” for mange kommunestyrer. Han mente det derfor kunne vært spennende med en ordning hvor kommuner som bygde ned mye matjord fikk reduserte overføringer.  Han var selv tydelig på at Fylkesmannen
heretter måtte konsentrere seg om strandsone og jordvern som innsigelselsgrunn, men mente uansett at klimaendringer og tida talt til jordvernets fordel. -Arealer som produserer mat og fotosyntese kommer til å få en helt annen status framover. Så hold ut og stagg galskapen en stund til så vil ting løse seg! var hans avsluttende ord.