Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Oslo og Akershus

Nasjonal jordvernkonferanse 5.des – Gode argumenter for jordvern

5.desember er FN’s internasjonale jorddag. Denne dagen retter NIBIO, Jordvern Norge og Norges Bondelag søkelyset mot ett av temaene som ofte gir grobunn for konflikt: vern av dyrka og dyrkbar...

Ny jordvernstrategi – innskjerpet mål

Regjeringen la fredag fram for Stortinget en ny jordvernstrategi. Strategien har et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord på maks 2000 dekar årlig, og nye konkrete tiltak for...

Gjelsvik: -Kommunane har stor fridom til å omdisponere frå byggeområde til matjord

Det skal svært mykje til for at ein kommune blir erstatningsansvarleg dersom ein endrar eit arealformål frå byggeområde til matjord. – Å ta vare på matjorda er ei svært viktig...

Nasjonal jordvernkonferanse 22.mars

Se programmet og meld deg på her....

Innsigelser på jordvern opp i spørretimen

Nikolai Astrup begrunner avslaget på Vestby kommunes omdisponeringer av dyrka mark med at den begrensede matjorda i Norge må ivaretas som en nasjonal ressurs og interesse ...

Nei til bygging på dyrka mark på Deli i Vestby!

Regjeringa sier nei til bygging på dyrka mark på Deli i Vestby. Denne uken ble endelig vedtak i KMD's behandling av kommuneplanen til Vestby kommune gjort kjent....

Jordvernforeninger i innspillsmøte hos Dale

Stortinget har bedt regjeringen fremme en oppdatert jordvernstrategi i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2019. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterte denne uken til et innspillsmøte. Jordvernforeningene var...

En verdig markering med matjorda i fokus

Fredag arrangerte Jordvernforeningene i Norge, Norges Bondelag og NIBIO "Jorda og vårt daglige brød" for å markere FNs jordår 2015 og den internasjonale jorddagen. De fremmøtte fikk...

Årsmøte i Jordvern Oslo og Akershus 29. mars

Jordvern Oslo og Akershus skal holde sitt første årsmøte på Skedsmo rådhus tirsdag 29. mars kl 18:30. Innkalling til årsmøtet sendes på e-post til medlemmene. Det blir vanlige årsmøtesaker og...

Mange tusen underskrifter for styrket jordvern til Stortinget

I dag kl 09.00 fikk Næringskomitéen overlevert 5000 underskrifter fra oppropet Stopp nedbygging av matjorda nå og 8500 underskrifter fra oppropet Si JA til #styrkjordvernet i Norge  fra Jordvern Oslo og...

Jorda og vårt daglige brød – bli med å markere jorddagen

Det blir engasjement, begeistring, gode eksempler og en bred markering av at 2015 er FNs jordår og verdens jorddag – 4. desember på Eldorado bokhandel, Torggata 9A i Oslo, kl. 11.00...

Støtt oppropet Stopp nedbygging av matjord – nå!

Jordvernorganisasjonene i Norge oppfordrer alle til å skrive under på oppropet Stopp nedbygging av matjorda - nå! FN har utpekt 2015 til Year of Soil - Verdens...

Krav om langt strengere jordvernmål

Sist uke arrangerte Stortingets Næringskomite høring om regjeringens forslag til ny Jordvernstrategi. Jordvern Oslo og Akershus hadde levert inn en høringsuttalelse i samråd med de andre...

Generell, upresis og svært lite konkrete tiltak – utsatt behandling

Regjeringens jordvernstrategi er generell, upresis og svært lite konkret på tiltak og virkemidler. Den er til lite hjelp for kommuner og fylker, og gir ingen forventningsavklaring, slik det blant annet...

Møte med Bioforsk om jordflytting

Jordvern Oslo og Akershus har møte med forskningssjef Nils Vagstad i Bioforsk 27. mai for å få slått endelig fast at flytting av matjord ikke er noe alternativ til å...

Jordvern Oslo og Akershus stiftet

Jordvern Oslo og Akershus ble stiftet 26. februar 2015. Interimstyret håper på oppslutning fra mange som ser at å ta vare på matjorda er en samfunnssak – ikke bare en...

Jordvern på politikkseminar

AgriAnalyse arrangerte onsdag 26.august politikkseminar Norske arealer, bruk og vern – Kommunale dilemma på Litteraturhuset i Oslo. Seminaret var et ledd i markeringen av FNs internasjonale jordår 2015 og...

Styret i Jordvern Oslo og Akershus

Foreningen ble stiftet 26. februar 2015. Nåværende leder er Øyvind Kjølberg fra Vestby. ...