Møte med Bioforsk om jordflytting


Publisert: 26.05.2015

Jordvern Oslo og Akershus har møte med forskningssjef Nils Vagstad i Bioforsk 27. mai for å få slått endelig fast at flytting av matjord ikke er noe alternativ til å unngå omdisponering av dyrka mark. Pressen er invitert. Les mer om jordvernmøtet i ØB.no