Nei til bygging på dyrka mark på Deli i Vestby!


Publisert: 26.02.2020

Delijordet i Vestby Foto: Øyvind Kjølberg
Delijordet i Vestby Foto: Øyvind Kjølberg

Regjeringa sier nei til bygging på dyrka mark på Deli i Vestby. Denne uken ble endelig vedtak i KMD’s behandling av kommuneplanen til Vestby kommune gjort kjent.

«Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke område 117 Deli i kommuneplanens arealdel for Vestby kommune. Idrettsanlegg og lekeland her vil beslaglegge dyrket mark av svært god kvalitet, i strid med den nasjonale jordvernpolitikken.»

 

Hele begrunnelsen kan leses her:
https://www.regjeringen.no/…/vestby-kommune—in…/id2690905/

Den vedtatte kommuneplanen for 2019-2030 må derfor endres i henhold til departementets anmodning.

Dette er en gledens dag for jordvernet! Dette er en bekreftelse på viktigheten av å ta vare på matjordressursene våre, og at den nasjonale jordvernpolitikken har betydning for all planlegging. Dette må både Vestby Kommune og andre kommuner ta hensyn til i sitt arbeid. Første bud når det gjelder jordvern, er å unngå å planlegge bygging på dyrka eller dyrkbar jord. I Norge er bare ca. 3 % av vårt totale areal egnet for produksjon av for og mat. Det betyr at vi har lite areal å dyrke mat på, men også at vi har mer enn nok annet areal å bygge på, og uten å redusere vår matberedskap. Det er viktig på vei inn i en framtid der vi blir flere innbyggere i et endret klima, som truer matproduksjonen i stadig flere områder av verden.