Styret i Jordvern Oslo og Akershus


Publisert: 22.03.2013

Foreningen ble stiftet 26. februar 2015. Nåværende leder er Øyvind Kjølberg fra Vestby.


Styret i Jordvern Oslo og Akershus: 

Øyvind Kjølberg, Topperveien 111, Tønnum, 1540 Vestby – leder

Olav Prestvik, Hadelandsveien 1054, Sø-Strøm, 1484 Hakadal – nestleder

Gulbrand Romsaas, Asakvegen 338, 1923 Sørum

Einar Helland Berger, Brånåstoppen 36, 2019 Skedsmokorset

Ann-Kristin Knudsen, Erikstadveien 321, 1555 Son

Siri Faafeng, Karisveien 282, 2013 Skjetten

Trygve Olsen, Rødsveien 157, 1540 Vestby