Årsmøte 19.03. 2019


Publisert: 10.03.2019

Årsmøte vart halde på Bryne Kro & Hotell tysdag 19. mars kl 19.00

  

Innlegg av Jonas Skrettingland, ordfører i Hå Kommune.

Emne: Korleis ivareta jordvernet i Noges beste jordbruksområde? Kan me stole på jordverngrensene?

Diskusjon
Enkel servering

 

 


Arbeidet i styret har vore tufta på 3 hovedmål: 

 

1. Sjå til at myndigheter følgjer opp nasjonale mål om jordvern

2. Auke forståinga for jordvern i nær -/og storsamfunnet

3. Søkje konstruktivt samarbeid med andre lag og organisasjoner