Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Rogaland

Jordvernforeningen i Rogaland inviterer til årsmøte

Velkommen til årsmøte tirsdag 19. mars kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell. Nikolai Winge vil møte oss digitalt på skjerm under møtet. ...

Online foredrag med Nikolai K. Winge

I forbindelse med årsmøtet for Jordvernforeningen Rogaland, inviterer vi til online foredrag med Nikolai K. Winge. Han vil fortelle oss om jussen i jordvern, og hvor stort handlingsrom kommunepolitikere egentlig...

Jordvernprisen 2024 – vi ønsker innspill på kandidater!

Vi ønsker innspill på kandidater til jordvernprisen. Send oss ditt forslag til rogaland@jordvern.no...

Ny jordvernstrategi – innskjerpet mål

Regjeringen la fredag fram for Stortinget en ny jordvernstrategi. Strategien har et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord på maks 2000 dekar årlig, og nye konkrete tiltak for...

Jordvernprisen 2023

Assisterande landbruksdirektør Anfinn Rosnes er tildelt Jordvernforeningen i Rogaland sin jordvernpris for 2023...

Gjelsvik: -Kommunane har stor fridom til å omdisponere frå byggeområde til matjord

Det skal svært mykje til for at ein kommune blir erstatningsansvarleg dersom ein endrar eit arealformål frå byggeområde til matjord. – Å ta vare på matjorda er ei svært viktig...

Det er ikkje bare ei ku som står i vegen

Rogaland har vore verstingen blant alle fylka i nedbygging av dyrka jord. Storting og regjering har vedteke stadig strengare mål for jordvern, men desse har ikkje nådd fram til oss...

Byjordbruket skal også vernast!

Den reviderte kommuneplanen for Stavanger har mange positive trekk. Mellom anna tilbakeføring av mange hundre dekar til jordbruk. ...

Jordvernprisen 2022

Årsmøtet i Jordvernforeningen i Rogaland besluttet tirsdag 19. april å tildele Jordvernprisen 2022 til redaktør i Bondevennen, Bothild Åslaugsdotter Nordsletten. ...

Det er ikke for seint å snu!

Jordvernforeningen i Rogaland har sendt brev til Time kommune om å la være å legge inn 100 dekar på Re/Svertingstad...

Jordvernprisen 2021

På årsmøtet til Jordvernforeningen i Rogaland 24.03.2021 fikk Anne Frøyland Grødem “Jordvernprisen”....

Dropp planane om lagerbygg på Vagle, Coop!

I lys av den betydelege usikkerheita krig, energikrise og klimaendringar gjer for matproduksjonen, ventar me at myndigheiter og Coop vaknar og legg bygget ein anna plass enn matjorda....

Medlemsbrev

18. oktober 2020...

Årets Jordvernpris til Randaberg kommune

Den nasjonale jordvernprisen er et tiltak for å styrke jordvernet og i år gikk prisen til Randaberg kommune. De ble i går hedret av landbruks- og matminister...

Årsmøte 19.03. 2019

Årsmøte vart halde på Bryne Kro & Hotell tysdag 19. mars kl 19.00    ...

Jordvernforeninger i innspillsmøte hos Dale

Stortinget har bedt regjeringen fremme en oppdatert jordvernstrategi i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2019. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterte denne uken til et innspillsmøte. Jordvernforeningene var...

Rogaland omdisponerer framleis mykje dyrka jord

Rogaland omdisponerte 1 353 dekar dyrka jord i 2015. Det går fram av dei førebelse tala frå Kommune-Stat-Rapporteringa (KOSTRA) som blei offentleggjorte i...

Støtt oppropet Stopp nedbygging av matjord – nå!

Jordvernorganisasjonene i Norge oppfordrer alle til å skrive under på oppropet Stopp nedbygging av matjorda - nå! FN har utpekt 2015 til Year of Soil - Verdens...

Årsmøte i Jordvernforeninga i Rogaland

Årsmøtet var 10.03.2015 på Bryne Kro & Hotell. Her kan du lese møtereferat frå årsmøtet og årsmelding og innkalling. ...

Jordvernåret 2015 – opprop for jordvern

2015 er FN sitt jordvernår. Rogaland Jordvernforening vil difor lage ein kampanje for eit sterkare jordvern. Støtt vårt opprop ved å laste ned vedlagte fil og samle underskrifter, som du...