Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Rogaland

Medlemsbrev

18. oktober 2020...

Årets Jordvernpris til Randaberg kommune

Den nasjonale jordvernprisen er et tiltak for å styrke jordvernet og i år gikk prisen til Randaberg kommune. De ble i går hedret av landbruks- og matminister...

Årsmøte 19.03. 2019

Årsmøte vart halde på Bryne Kro & Hotell tysdag 19. mars kl 19.00    ...

Jordvernforeninger i innspillsmøte hos Dale

Stortinget har bedt regjeringen fremme en oppdatert jordvernstrategi i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2019. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterte denne uken til et innspillsmøte. Jordvernforeningene var...

Rogaland omdisponerer framleis mykje dyrka jord

Rogaland omdisponerte 1 353 dekar dyrka jord i 2015. Det går fram av dei førebelse tala frå Kommune-Stat-Rapporteringa (KOSTRA) som blei offentleggjorte i...

Støtt oppropet Stopp nedbygging av matjord – nå!

Jordvernorganisasjonene i Norge oppfordrer alle til å skrive under på oppropet Stopp nedbygging av matjorda - nå! FN har utpekt 2015 til Year of Soil - Verdens...

Årsmøte i Jordvernforeninga i Rogaland

Årsmøtet var 10.03.2015 på Bryne Kro & Hotell. Her kan du lese møtereferat frå årsmøtet og årsmelding og innkalling. ...

Jordvernåret 2015 – opprop for jordvern

2015 er FN sitt jordvernår. Rogaland Jordvernforening vil difor lage ein kampanje for eit sterkare jordvern. Støtt vårt opprop ved å laste ned vedlagte fil og samle underskrifter, som du...

Jordvern i media

Ny E39-trasè Ålgård - Søgne skal utgreiast    Det kreves mot å snu - leserbrev...

Matfylket Rogaland byggjer ned mest jord

Rogaland omdisponerte 2049 dekar dyrka og dyrkbar jord i 2014. Omfanget er rekordhøgt og framleis høgast av alle fylke. Jærkommunar omdisponerer mest. Les...

Ny E39 Ålgård – Søgne skal utgreiast

Rune Gjedrem jubler, vegen hans skal utgreiast. Les artikkel og last ned Statens Vegvesen sin rapport. ...

Olaf Gjedrem er leder av Jordvernforeningen i Rogaland

Olaf Gjedrem har fornyet tillit som leder i Jordvernforeningen i Rogaland. Gjedrem overtok ledervervet etter John Lea i mars 2016   ...

Tiltak for å styrke jordvernet

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Asplan Viak utredet ulike tiltak for å styrke jordvernet. Rapporten fra Asplan Viak ble overrakt landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på en areal-...

By i matfatet

Rogaland har eit stort ansvar for å bevare Jæren som nasjonalt matkammer. Vi har laget ein kort film om kva som må til for å bevare Jæren for kommande generasjonar. ...

Informasjon og filmar

Video: Jordvern og infrastruktur   Intervju med Jørg Westermann, Daglig leder i Norsk Bane ...