Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Rogaland

Dropp planane om lagerbygg på Vagle, Coop!

I lys av den betydelege usikkerheita krig, energikrise og klimaendringar gjer for matproduksjonen, ventar me at myndigheiter og Coop vaknar og legg bygget ein anna plass enn matjorda....

Medlemsbrev

18. oktober 2020...

Årets Jordvernpris til Randaberg kommune

Den nasjonale jordvernprisen er et tiltak for å styrke jordvernet og i år gikk prisen til Randaberg kommune. De ble i går hedret av landbruks- og matminister...

Årsmøte 19.03. 2019

Årsmøte vart halde på Bryne Kro & Hotell tysdag 19. mars kl 19.00    ...

Jordvernforeninger i innspillsmøte hos Dale

Stortinget har bedt regjeringen fremme en oppdatert jordvernstrategi i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2019. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterte denne uken til et innspillsmøte. Jordvernforeningene var...

Rogaland omdisponerer framleis mykje dyrka jord

Rogaland omdisponerte 1 353 dekar dyrka jord i 2015. Det går fram av dei førebelse tala frå Kommune-Stat-Rapporteringa (KOSTRA) som blei offentleggjorte i...

Støtt oppropet Stopp nedbygging av matjord – nå!

Jordvernorganisasjonene i Norge oppfordrer alle til å skrive under på oppropet Stopp nedbygging av matjorda - nå! FN har utpekt 2015 til Year of Soil - Verdens...

Årsmøte i Jordvernforeninga i Rogaland

Årsmøtet var 10.03.2015 på Bryne Kro & Hotell. Her kan du lese møtereferat frå årsmøtet og årsmelding og innkalling. ...

Jordvernåret 2015 – opprop for jordvern

2015 er FN sitt jordvernår. Rogaland Jordvernforening vil difor lage ein kampanje for eit sterkare jordvern. Støtt vårt opprop ved å laste ned vedlagte fil og samle underskrifter, som du...

Jordvern i media

Ny E39-trasè Ålgård - Søgne skal utgreiast    Det kreves mot å snu - leserbrev...

Matfylket Rogaland byggjer ned mest jord

Rogaland omdisponerte 2049 dekar dyrka og dyrkbar jord i 2014. Omfanget er rekordhøgt og framleis høgast av alle fylke. Jærkommunar omdisponerer mest. Les...

Ny E39 Ålgård – Søgne skal utgreiast

Rune Gjedrem jubler, vegen hans skal utgreiast. Les artikkel og last ned Statens Vegvesen sin rapport. ...

Tiltak for å styrke jordvernet

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Asplan Viak utredet ulike tiltak for å styrke jordvernet. Rapporten fra Asplan Viak ble overrakt landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på en areal-...

By i matfatet

Rogaland har eit stort ansvar for å bevare Jæren som nasjonalt matkammer. Vi har laget ein kort film om kva som må til for å bevare Jæren for kommande generasjonar. ...

Informasjon og filmar

Video: Jordvern og infrastruktur   Intervju med Jørg Westermann, Daglig leder i Norsk Bane ...

Olaf Gjedrem er leder av Jordvernforeningen i Rogaland

Olaf Gjedrem har fornyet tillit som leder i Jordvernforeningen i Rogaland. Gjedrem overtok ledervervet etter John Lea i mars 2016   ...