Årsmøte i Jordvernforeninga i Rogaland


Publisert: 06.09.2015

Årsmøtet var 10.03.2015 på Bryne Kro & Hotell.

Her kan du lese møtereferat frå årsmøtet og årsmelding og innkalling.

 

Nils Vagstad, forskningsdirektør Bioforsk på Ås, hald eit interessant føredrag om

Jordvern – ein langsiktig samfunnsinteresse: – Lokalt jordvern, sett i globalt perspektiv.

Les føredraget her.