Medlemsbrev


Publisert: 18.10.2020

18. oktober 2020

Til alle medlemmer i Jordvernforeningen i Rogaland

Styret vil med dette sende ut informasjon til alle medlemmer i Jordvernforeningen.  Årsmøtet skulle vore 12.mars i år, men vart avlyst p.g.a. koronautbruddet.  Styret har drøfta om me skulle arrangere årsmøtet nå i haust, men har kome til at me vil vente til mars 2021. Situasjonen nå i haust er så usikker at me valgte å gjere det slik.

Styret har sendt høyringsuttalser på bl.a.: 4 felts veg E-39,  2 utbyggingsplaner i Time Kommune vedr. næringsområde på Re/Svertingstad og datasenter på Kalberg, dobbeltspor på Jærbanen, samt regionplan for Jæren.

Me vil oppfordre om å følge med på heimesida vår, der det ligg inne ein del informasjon og høyringsutalelser.  Søk på :  jordvern.no/rogaland   eller jordvern.no ,  då kjem du inn på dei regionale jordvernforeningane i Norge.

Medlemstalet er nå 311

Ta gjerne kontakt dersom du ynskjer å ta opp saker med styret.

Med helsing styret i Jordvernforeningen i Rogaland:

Olaf Gjedrem , leiar  tlf. 93063697  olaf@gjedrem.com

Geir Oluf Hareland, sekretær  95887960   geirolh@online.no

Kåre Søyland, kasserer 91733078  kare.soyland@gmail.com

Styremedlemer: Kjetil Sikveland Rosland, 91390991   kj-rosl@online.no

Karen Fosså Handeland  91837107     karen.f.handeland@gmail.com

Torbjørn Haugland  91380935   torbhaugland@gmail.com

Varamedlemer:

Henning Røyneberg  99319224    henning.royneberg@gmail.com

Solveig Bergsholm  91124703   solhober@gmail.com