Engasjert årsmøte i Jordvernforeningen i Telemark


Publisert: 26.08.2020

Jordvernforeningen i Telemark har eksistert i 9 år, og i går hadde foreningen ordinært årsmøte. Årsmøtet skulle vært avholdt i vår, men grunnet Covid 19 ble møtet utsatt. Det møtte i alt 9 medlemmer på årsmøtet. Foreningen har det siste året vært aktiv på flere fronter, og i flere jordvernsaker.

Leder av Jordvernforeningen i Telemark deltok blant annet på flere valgmøter høsten 2019, hvor han minnet “folket” og de nominerte om viktigheten av å ta vare på dyrka jord og dyrkbar jord.

Foreningen har og engasjert seg aktivt i tre større saker i Grenland knyttet til jordvern. Den ene saken gjaldt bygging av Århus bru i Skien, et prosjekt som, hvis det hadde blitt gjennomført, ville lagt beslag på betydelige arealer med verdifull matjord. De to andre sakene var i Porsgrunn kommune, og hvor den ene handlet om å godkjenne et areal på 200 da. i Valleråsen til boligbygging. Prosjektet ville kreve infrastruktur som ville ført til behov for omdisponering av betydelige areal med dyrka jord. Den andre saken i Porsgrunn gjelder et verdifullt areal med dyrka mark på Vallermyrene, som er tilbakeført til LNF område. Dette er svært viktige seire for jordvernet og for jordvernforeningen!

Etter valget på årsmøtet er det klart at Torstein Ruben Kaasa fortsetter ett år til som leder av foreningen. Med seg i styret får han:

  • Paul Hafredal
  • Jan Aage Strand
  • Roar Meen
  • Ingunn Sollie
  • Anette Bjørntvedt
  • Vara: Sondre Skoglund

Jan Thorsen, organisasjonssjef i Telemark Bondelag var også med på årsmøtet. Det ble bestemt at Telemark Bondelag heretter vil være representert i styremøtene til jordvernforeningen, og Jordvernforeningen i Telemark vil bli invitert til å presentere seg på årsmøtet til Telemark Bondelag i november i år.