Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Telemark

Ny jordvernstrategi – innskjerpet mål

Regjeringen la fredag fram for Stortinget en ny jordvernstrategi. Strategien har et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord på maks 2000 dekar årlig, og nye konkrete tiltak for...

Årsmøte i Jordvernforeningen i Telemark

Jordvernforeningen i Telemark gjennomførte sitt årsmøte den 12. april på Århus gård i Skien. Årsmelding beretter om et aktivt år for foreningen....

Ja, matsikkerhet og beredskap er også et lokalt ansvar!

Robert Mood, Arne Bardalen, Hedda Foss Five og Ingvild Aartun viste alle, med litt ulike innganger, at vi lokalt må bidra for å sikre vår egen matsikkerhet og beredskap...

Gjelsvik: -Kommunane har stor fridom til å omdisponere frå byggeområde til matjord

Det skal svært mykje til for at ein kommune blir erstatningsansvarleg dersom ein endrar eit arealformål frå byggeområde til matjord. – Å ta vare på matjorda er ei svært viktig...

Mat og beredskap i et urolig Europa- et lokalt ansvar?

Jordvernforeningene og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ønsker velkommen til åpent møte 24. nov på Gjennestad vgs...

Engasjert årsmøte i Jordvernforeningen i Telemark

Jordvernforeningen i Telemark har nå eksistert i 9 år. Tirsdag hadde de årsmøte. Ruben Kaasa tar et år til som leder. Nytt er at Telemark Bondelag heretter deltar på styremøter....

Velkommen til våre nye hjemmesider!

De regionale jordvernforeningene satser på økt samarbeid. Et ledd i dette er vår felles plattform for hjemmesidene våre, bygget opp rundt vår felles logo – jordvern.no! Vi tar gjerne i...

Over 100 på jordvernkonferanse i Porsgrunn

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, i samarbeid med Jordvern Vestfold, inviterte torsdag til jordvernkonferanse i Porsgrunn. De over 100 fremmøtte fikk høre mange spennende innlegg med jordvernfokus i alt fra...

Jordvernkonferanse for Vestfold og Telemark 5.desember

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, i samarbeid med Jordvern Vestfold, inviterer til Jordvernkonferansen "Matjord vokser ikke på trær" 5. desember 2019 på Ælvespeilet i Porsgrunn. ...

Nå er vi smartere!

Sist uke bidro Jordvernforeningen i Telemark, Jordvernalliansen i Buskerud og Jordvern Vestfold under kurset Smartere påvirkning og arealforvaltning (les mer her). Gode innledninger fra både kommunale forvaltere, en bonde...

Jorda og vårt daglige brød – bli med å markere jorddagen

Det blir engasjement, begeistring, gode eksempler og en bred markering av at 2015 er FNs jordår og verdens jorddag – 4. desember på Eldorado bokhandel, Torggata 9A i Oslo, kl. 11.00...

Støtt oppropet Stopp nedbygging av matjord – nå!

Jordvernorganisasjonene i Norge oppfordrer alle til å skrive under på oppropet Stopp nedbygging av matjorda - nå! FN har utpekt 2015 til Year of Soil - Verdens...

Styrk jordvernet i Norge! Listhaug mottok 8200 underskrifter

  ...