I Telemark er det grovfôr som er den dominerende produksjonen. Arealet til grovfôrproduksjon og innmarksbeite har økt noe de siste 10 årene. Det har også vært en økning i areal til grønnsaksproduksjon.

Her kan du laste ned Skog og Landskap sitt arealbarometer for Telemark fra 2014

…men også oppdatert arealbarometer fra NIBIO for det nye fylket Vestfold og Telemark
Når du er inne på denne siden hos NIBIO kan du også få fram arealbarometer ned på kommunenivå.


Arealbarometer for Telemark

Klikk på bildet for å få fram hele arealbarometeret.