Jordvernforeningen i Telemark

Jordvernforeningen i Telemark ble stiftet i 2013 og er en tverrpolitisk og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon.

Foreningen krever at utbygging skal skje på andre arealer enn dyrka og dyrkbar mark. 

Vedtekter i Jordvernforeningen i Telemark

Her finner du vedtektene som ble vedtatt på årsmøtet i 2013.
Jordvernforeningen i Telemark

Styret i Jordvernforeningen i Telemark

Her finner du kontaktinfo til styret i Jordvernforeningen i Telemark