I Telemark er det grovfôr som er den dominerende produksjonen. Arealet til grovfôrproduksjon og innmarksbeite har økt noe de siste 10 årene. Det har også vært en økning i areal til grønnsaksproduksjon. Dessuten er deler av fylket kjent for stor fruktproduksjon.

Her kan du laste ned arealbarometer for Telemark

Arealbarometer for Telemark

I Telemark er det grovfôr som er den dominerende produksjonen. Arealet til grovfôrproduksjon og innmarksbeite har økt noe de siste 10 årene. Det har også vært en økning i areal til grønnsaksproduksjon.

Her kan du laste ned Skog og Landskap sitt arealbarometer for Telemark