Styret i Jordvernforeningen i Telemark

Leder:  Roar Meen
Håvundvegen 343
3711 Skien
Mobil : 97 15 89 81
roar.meen@gmail.com

Vestfold og Telemark Bondelag v/Jan Thorsen (mob 976 67 590) er sekretariat.

Kasserer:
Paul Hafredal
Borgegata. 5
3915 Porsgrunn
Mobil: 91103847
phaf@broadpark.no

Styremedlemmer:
Jan Aage Strand
Bjørntvedtvegen 170
3740 Skien
Mobil: 47888035

Borgar Kaasa
Sisjordvegen 81
3802 Bø i Telemark
Mobil: 47019130

Ole Roger Dyrkorn
Herreveien 151
3962 Stathelle
Mobil: 98672695

Vararepresentanter:

Ingunn Sollie
Bjørntvedtvegen 173
3740 Skien
Mobil: 41241356

Sondre Skoglund
Bjørkedalsveien 498
3948 PORSGRUNN
Mobil: 92637018
so-skog@online.no