Åpent møte i Jordvernforeningen torsdag 8. november


Publisert: 22.03.2013

07.11.07. Torsdag 8. november kl 19.00. inviterer Jordvernforeningen i Vestfold til åpent møte på Grønt Fagsenter, Gjennestad. Innledere er landbruksdirektør Olav Sandlund og prosjektleder Jon Arne Trollvik. Tema for møtet er hvordan komme i inngrep med planmyndighetene i en tidlig fase for å unngå nedbygging av dyrka mark. Andreas Botne og Olav Nordheim i Jordvernforeningen orienterer om hvordan jordvernhensyn er satt til side i plansaker fra Sandefjord og Larvik.