Åpent møte om flytting av matjord og jordkvalitet 18. november


Publisert: 10.11.2015

Jordvern Vestfold ønsker velkommen til jordvernmøte på Gjennestad Gartnerskole onsdag 18. november kl 18.30. NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi jobber mye med å kartlegge matjordressursene. Hva er god matjord og skal den mest verdifulle matjorda ha et ekstra vern? Jordflytting er nevnt i RPBA og hives nå inn som avbøtende tiltak i flere byggeprosjekter i Vestfold. Myndighetene jobber med saken. Er dette virkelig en quickfix-løsning?   


Brød eller asfalt? 

 

– Jordvern Vestfold inviterer til åpent møte om kvalitet og flytting av matjord.

 

Når:    Onsdag 18. november 2015, kl 18.30 – 21.15 

Hvor:  Amfiet på Gjennestad Gartnerskole, Stokke

 

Program 

 • Jordvern – hva, hvorfor og hvordan  

  v/Siri Svendgård- Stokke, seksjonsleder NIBIO

 • God og dårlig matjord i Vestfold?   

  v/Jon Randby, FMLA Vestfold

 • Sørbyjordene i Sandefjord – Kort appell 

  v/ Natur og Ungdom Sandefjord

 • Jordflytting – en quickfix?  

  v/Jon Randby og Siri Svendgård-Stokke

 • Nytt fra Jordvern Vestfold 

Det blir innlagt pause med kaffe/te + kake! 

Siri Svendgaard-Stokke og Jon Randby innleder om kvalitet og flytting av matjord

 

Invitasjon til åpent møte 18.november 2015

 

Bakgrunn: 

Vi står ovenfor en stor befolkningsvekst både globalt, nasjonalt og regionalt i Vestfold. Mer folk = økt behov for mat, men også økt nedbyggingspress på matjorda! Samfunnet må derfor utvikles uten at matjorda, selve grunnlaget for økt matproduksjon bygges ned.  

 

NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi jobber mye med å kartlegge matjordressursene. Hva er god matjord og skal den mest verdifulle matjorda ha et ekstra vern? De jobber også med å kartlegge konsekvensene av ulike jordverntiltak,  som f.eks jordflytting.  

 

Jordflytting er nevnt i RPBA og hives nå inn som avbøtende tiltak i flere byggeprosjekter i Vestfold. Myndighetene jobber med saken. Er dette virkelig en quickfix-løsning?  

 

Målgruppe: 

Møtet er åpent for alle interesserte. Spesielt velkommen ønskes lokalpolitikere og planleggere som styrer og vedtar samfunnsutviklingen, samt private og offentlige utbyggere.