Årets Jordvernpris 2018 til Einar Sissener


Publisert: 20.03.2018

Einar Sissener mottok i går Årets Jordvernpris 2018 for han grundige og utholdende arbeid i kampen mot nedbygging av Mojordene spesielt, samt å påvirke arealpolitikken i Sandefjord i en smartere og mer arealeffektiv retning.


Jordvern Vestfold deler ut Årets Jordvernpris til en person eller organisasjon som har vist stor innsats for å sikre matjorda i sitt nærmiljø og/eller i den offentlige debatten om arealdisponering.

 

Dette er fjerde gangen Jordvern Vestfold deler ut prisen. Det har hittil ikke vært vanskelig å finne kandidater til vår jordvernpris, ei heller i år.

 

Einar Sissener får årets jordvernpris av Sigbjørn Fjævoll og Arne Nøkland

Einar Sissener ble i går tildelt Årets Jordvernpris 2018 for hans grundige og utholdende arbeid i kampen mot nedbygging av Mojordene spesielt, samt å påvirke arealpolitikken i Sandefjord i en smartere og mer arealeffektiv retning.

  

Juryens begrunnelse er

  • Einar Sissener er modig, utholdende og han har en god kompetanse både på jord og arealplanlegging! Dessuten har Sissener masse lidenskap! Og heldigvis for oss. Han er villig til å bruke en del av lidenskapen sin på å verne matjorda.
  • Einar Sissener var den første lederen i Jordvern Vestfold da foreningen ble etablert i 1997. Han sier selv at han har kjempet for jordvernet i 30 år. Uten Sissener ville kanskje matproduksjon på Mojordene i Sandefjord vært historie nå. Den foreløpig siste kampen mot å bygge ned deler av Mojordene står Sandefjord kommune for ved sin plan om å bygge nytt sykehjem på Haukerød. Einar har med kløkt og stor energi kjempet mot og prøvd
    å få kommunen til å tenke på bedre alternativer.
  • Et av Sisseners sterkeste våpen er pennen. Han skriver utrolig godt. I flere artikler i Sandefjords Blad om plassering av et nytt sykehjem på en del av Mojordene avkler han rådmannen og politikerne og viser leseren hvor tilfeldig og mangelfull både utredning og saksbehandling kan være.

Einar Sissener og Sigbjørn Fjævoll

Einar Sissener mottok prisen under gårsdagens årsmøte i Jordvern Vestfold og mottok både vel fortjent applaus…

 

Einar Sissener fikk mange gratulasjoner Her fra Anveig Nybø

…og gratulasjoner fra de andre deltakerne. Her er det Anveig Nybø som slår av en prat i pausa.